Медичні форми МОЗ які завантажені у МИС ArchiMed+

Версия для печати

Ви можете ознайомитись з офіційними медичними формами МОЗ які внесені у програмний комплекс "АрхіМед+", та при бажанні закачати для власного користування. При завантаженні з сайту медичних форм, так само проводиться завантаження програмного продкту DBSaver, який призначений для налаштування автоматичного резервного копіювання важливих файлів.

Перелік медичних форм:
№ п/п Медична форма Номер згідно МОЗ України

1

Журнал обліку прийому хворих в стаціонар

Форма № 001/о

2

Журнал відмовлень в госпіталізації

Форма № 001-1/о

3

Журнал обліку хворих, яким надана лікувальна відпустка

Форма № 001-2/о

4

Журнал обліку перебування хворих в денному стаціонарі, стаціонарі вдома

Форма № 001-3/о

5

Журнал обліку приймання вагітних, роділь та породіль

Форма № 002/о

6

Направлення на госпіталізацию вагітної для штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів

Форма № 002-1/о

7

Медична карта стаціонарного хворого

Форма № 003/о

8

Медична карта переривання вагітності

Форма № 003-1/о

9

Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонар вдома

Форма № 003-2/о

10

Передопераційний огляд анестезіологом та протокол загального знеболення

Форма № 003-3/о

11

Листок лікарських призначень

Форма № 003-4/о

12

Протокол переливання крові та її компонентів

Форма № 003-5/о

13

Температурний листок

Форма № 004/о

14

Листок реєстрації переливання трансфузійних рідин

Форма № 005/о

15

Журнал обліку збору ретроплацентарної крові

Форма № 006/о

16

Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару

Форма № 007/о

17

Журнал запису оперативних втручань в стаціонарі

Форма № 008/о

18

Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин

Форма № 009/о

19

Журнал запису пологів у стаціонарі

Форма № 010/о

20

Листок основних показників стану хворого, який знаходиться в відділенні (палаті) анестезіології і інтенсивної терапії

Форма № 011/о

21

Акт константації смерті на підставі смерті мозку

Форма № 012/о

22

Протокол (карта) патолого-анатомічного дослідження

Форма № 013/о

23

Протокол поталого-анатомічного дослідження посліду

Форма № 013-1/о

24

Протокол патолого-анатомічного дослідження трупа плода, мертвонародженого, новонародженого, дитини першого року життя

Форма № 013-2/о

25

Направлення на патологогістологічне дослідження

Форма № 014/о

26

Журнал реєстрації надходження і видачі трупів

Форма № 015/о

27

Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділені або профілю ліжок

Форма № 016/о

28

Акт константації біологічної смерті

Форма № 017/о

29

Карта обліку вилучення тканин

Форма № 018/о

30

Повідомлення про випадок пересадки органа

Форма № 019/о

31

Паспорт на гомотрансплантант

Форма № 020/о

32

Карта донора (трупа)

Форма № 021/о

33

Журнал обліку замороженого кісткового мозку, що знаходиться на зберіганні

Форма № 024/о

34

Медична карта амбулаторного хворого

Форма № 025/о

35

Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого

Форма № 025-1/о

36

Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів

Форма № 025-2/о

37

Медична карта студента

Форма № 025-3/о

38

Талон на прийом до лікаря

Форма № 025-4/о

39

Талон амбулаторного пацієнта при наданні консультативної поліклінічної допомоги

Форма № 025-5/о

40

Талон амбулаторного пацієнта

Форма № 025-6/о

41

Талон амбулаторного пацієнта в закладі загальної лікарської приктики/сімейної медицини

Форма № 025-6-1/о

42

Талон амбулаторного пацієнта (скорочений варіант)

Форма № 025-7/о

43

Медичний паспорт сім'ї

Форма № 025-8/о

44

Посімейний журнал дільниці лікаря загальної практики - сімейного лікаря

Форма № 025-8-1/о

45

Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку)

Форма № 026/о

46

Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого

Форма № 027/о

47

Виписка із медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення

Форма № 027-1/о

48

Протокол про виявлення у хворого занедбаної форми злоякісного новоутворення

Форма № 027-2/о

49

Консультативний висновок спеціаліста

Форма № 028/о

50

Направлення на консультацію, в діагностичні кабінети, в лабораторії та результат обстежень

Форма № 028-1/о

51

Направлення на Комісію МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Севаспотольскої та Головного управління охорони здоров'я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів

Форма № 028-2/о

52

Висновок Комісії МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Севаспотольскої та Головного управління охорони здоров'я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів

Форма № 028-3/о

53

Журнал обліку процедур

Форма № 029/о

54

Контрольна карта диспанцерного нагляду

Форма № 030/о

55

Контрольна карта диспанцерного нагляду за хворими на розлади психіки та особою, яка має розлади психіки внаслідок вживання психоактивних речовин

Форма № 030-1/о

56

Статистичний талон на хворого, який знятий з диспанцерного нагляду у психоневрологічного/ наркологічного закладу

Форма № 030-2/о

57

Контрольна карта диспанцерного нагляду за особами групи ризику розвитку профпатології і з професійними захворюваннями

Форма № 030-3/о

58

Контрольна карта диспанцерного нагляду за хворим на туберкульоз

Форма № 030-4/о

59

Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення

Форма № 030-6/о

60

Книга запису викликів лікарів додому

Форма № 031/о

61

Журнал запису пологової допомоги вдома

Форма № 032/о

62

Акт про вилучення органів і тканин у донара-трупа для трансплантації

Форма № 033/о

63

Етикетка на флакон з кістковим мозоком, заготовленим для заморожування

Форма № 034/о

64

Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії

Форма № 035/о

65

Журнал для реєстрації Висновків Комісії МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Севаспотольскої та Головного управління охорони здоров'я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів

Форма № 035-1/о

66

Журнал реєстрації листків непрацездатності

Форма № 036/о

67

Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога (стомаологічної поліклініки, відділення, кабінету)

Форма № 037/о

68

Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда

Форма № 037-1/о

69

Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта

Форма № 037-2/о

70

Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення

Форма № 038/о

71

Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспанцері, консультації, вдома

Форма № 039/о

72

Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)

Форма № 039-2/о

73

Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта

Форма № 039-3/о

74

Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда

Форма № 039-4/о

75

Щоденник обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету)

Форма № 039-5/о

76

Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету)

Форма № 039-6/о

77

Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики

Форма № 039-7/о

78

Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики

Форма № 039-8/о

79

Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики

Форма № 039-9/о

80

Відомість обліку відвідувань до лікаря загальної практики/сімейного лікаря мешканців сільських населених пунктів дільниці

Форма № 039-10/о

81

Карточка попередньго запису на прийом до лікаря

Форма № 040/о

82

Етикетка на флаконі з кістковим мозоком замороженим для трансплантації

Форма № 041/о

83

Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури

Форма № 042/о

84

Медична карта стоматологічного хворого

Форма № 043/о

85

Карта хворого, який лікується в фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті)

Форма № 044/о

86

Карта звернення за антирабічною допомогою

Форма № 045/о

87

Журнал реєстрації ендоскопічних досліджень

Форма № 046/о

88

Журнал обліку технічного обслуговування та ремонту ендоскопічної апаратури

Форма № 046-1/о

89

Журнал реєстрації функціональних досліджень

Форма № 047/о

90

Журнал реєстрації ультразвукових досліджень

Форма № 048/о

91

Журнал обліку профілактичних оглядів лікаря стоматолога

Форма № 049/о

92

Журнал реєстрації радіоізотопних досліджень

Форма № 049-1/о

93

Журнал запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій

Форма № 050/о

94

Карта хворого, який підлягає лікуванню променевої терапії

Форма № 051/о

95

Карта профілактичних флюрорографічних досліджень

Форма № 052/о

96

Лікувальна карта призовника і відрізний талон лікувальної карти призовника

Форма № 053/о

97

Іменний список призовників

Форма № 054/о

98

Карта обстеження дитини (підлітка) з незвичайною реакцією на вакцинацію (ревакцинацію) БЦЖ

Форма № 055/о

99

Журнал реєстрації обстежених на спеціалізованій медичній комісії

Форма № 056/о

100

Реєстраційна карта вагітної, яка хворіє на цукровий діабет

Форма № 057/о

101

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення

Форма № 058/о

102

Журнал обліку вилучення донорських органів та тканин з метою подальшої трансплантації

Форма № 059/о

103

Журнал обліку інфекційних захворювань

Форма № 060/о

104

Лікарсько-контрольна карта фізкультурника і спортсмена

Форма № 061/о

105

Лікарсько- контрольна карта диспансерного нагляду спортсмена

Форма № 062/о

106

Карта профілактичних щеплень

Форма № 063/о

107

Карта імунізації

Форма № 063-1/о

108

Журнал обліку профілактичних щеплень

Форма № 064/о

109

Медична карта хворого венеричним захворюванням

Форма № 065/о

110

Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару

Форма № 066/о

111

Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару

Форма № 066-1/о

112

Журнал реєстрації медичної допомоги, яка надається на заняттях фізичної культури і спортивних заходах

Форма № 067/о

113

Журнал медичного обслуговування фізкультурних заходів

Форма № 068/о

114

Журнал запису амбулаторних операцій

Форма № 069/о

115

Довідка для одержання путівки

Форма № 070/о

116

Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дітей до 14 років включно)

Форма № 071/о

117

Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дорослого та підліткового населення)

Форма № 071-1/о

118

Зведена відомість обліку вперше зареєстрованих травм та отруєнь в даному лікувальному закладі

Форма № 071-2/о

119

Зведена відомість обліку захворюванб та причин смерті в даному лікувальному закладі

Форма № 071-3/о

120

Санаторно-курортна карта

Форма № 072/о

121

Карта хворогоз імплантованим електрокардіостимулятором

Форма № 073/о

122

Журнал реєстрації амбулаторних хворих

Форма № 074/о

123

Журнал/Карта медичної допомоги сім'ям

Форма № 074-1/о

124

Санітарно-курортна карта для дітей і підліткив

Форма № 076/о

125

Путівка в дитячий санаторій

Форма № 077/о

126

Направлення в санаторій для хворих на туберкульоз

Форма № 078/о

127

Медична довідка на учня, який від'їджає в оздоровчий табір

Форма № 079/о

128

Медична довідка про стан здоров'я дитини, яка виїжджає за кордон на відпочинок та оздоровлення

Форма № 079-1/о

129

Медичний висновок на дитину (підлітка) -інваліда з дитинства у віці до 16 років

Форма № 080/о

130

Медична карта хворого на туберкульоз

Форма № 081/о

131

Карта антибактеріального лікування (до медчної карти) хворого на туберкульоз

Форма № 081-1/о

132

Медична довідка (для від'їжджаючого за кордон) і корінець до медичної довідки

Форма № 082/о

133

Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров'я громадян України, які виїджають за кордон

Форма № 082-1/о

134

Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом

Форма № 083/о

135

Журнал реєстрацій висновків медичних комісій по огляду громадян, які направляються на роботу в порядку організованого набору і громадського призову

Форма № 083-2/о

136

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом

Форма № 083-4/о

137

Лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу

Форма № 084/о

138

Карта дільничної медсестри протитуберкульозного диспансеру, протитуберкульозного диспансерного відділення (кабінету) лікарня (поліклініки)

Форма № 085/о

139

Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок)

Форма № 086/о

140

Книга запису роботи юристконсульта закладу охорони здоров'я

Форма № 087/о

141

Направлення на МСЕК

Форма № 088/о

142

Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву

Форма № 089/о

143

Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мікроплазмоз та трихомоніаз

Форма № 089-1/о

144

Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорів, фавуса, корости

Форма № 089-2/о

145

Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення

Форма № 090/о

146

Листок призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів та виконання цих призначень

Форма № 091/о

147

Повідомлення про травму невиробничого характеру

Форма № 092/о

148

Повідомлення про звернення чи доставку до медичного закладу для надання медичної допомоги осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєннями, отриманими під час пожежі (її вториних проявів), або тих, що померли від травм і впливу небезпечних факторів пожежі

Форма № 092-1/о

149

Направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника

Форма № 093/о

150

Листок очікування реципієнтів на пересадку органів

Форма № 094/о

151

Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації

Форма № 094-1/о

152

Карта кандидата на трансплантацію

Форма № 094-2/о

153

Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, профтехучилища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідуеє школу, дитячий дошкільний заклад

Форма № 095/о

154

Довідка про тимчасову непрацездатність в звязку з побутовою травмою, операцією аборту

Форма № 095-1/о

155

Історія пологів

Форма № 096/о

156

Карта розвитку новонародженого

Форма № 097/о

157

Виписка із карти розвитку новонародженого

Форма № 097-1/о

158

Повідомлення про результат лікування безпліддя

Форма № 099/о

159

Акт стаціонарної, амбулаторної, заочної, посмертної судово-психіатричної експертизи

Форма № 100/о

160

Акт психіатричного огляду засудженого

Форма № 101/о

161

Журнал обліку новонароджених у відділенні (палаті)

Форма № 102/о

162

Медичне свідоцтво про народження

Форма № 103/о

163

Корінець медичного свідоцтва про народження

Форма № 103/о-95

164

Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу

Форма № 103-1/о

165

Корінець медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу

Форма № 103-1/о-96

166

Журнал реєстрації акта про дитину, покануту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину

Форма № 103-2/о

167

Акт психіатричного огляду особи, яка перебувала на примусовому лікуванні

Форма № 104/о

168

Журнал реєстрації стаціонарної і амбулаторної судово-психіатричної експертизи

Форма № 105/о

169

Лікарське свідоцтво про смерть

Форма № 106/о

170

Корінець лікарського свідоцтва про смерть

Форма № 045/о

171

Фельдшерська довідка про смерть

Форма № 106-1/о

172

Корінець фельдшерської довідки про смерть

Форма № 106-1/о-95

173

Лікарське свідоцтво про перинальну смерть

Форма № 106-2/о

174

Корінець лікарського свідоцтва про перинальну смерть

Форма № 106-2/о-95

175

Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріавлом

Форма № 108-1/о

176

Індивідуальна карта вагітрої і породіллі

Форма № 111/о

177

Журнал обліку допологових патронажів вагітних

Форма № 111-1/о

178

Історія розвитку дитини

Форма № 112/о

179

Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні

Форма № 112/о

180

Супровідного листка станції швидкої медичної допомоги

Форма № 114/о

181

Журнал запису звертань про невідкладну медичну допомогу

Форма № 115/о

182

Щоденник роботи станції (відділення, об'єднання) швидкої медичної допомоги

Форма № 115-1/о

183

Зошит обліку роботи вдома дільничої (патронажної) медичної сестри (акушерки)

Форма № 116/о

184

Журнал реєстрації прийому викликів та їх виконанням екстреної та планово- консультативної допомоги

Форма № 117/о

185

Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду

Форма № 122/о

186

Протокол обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів

Форма № 122-1/о

187

Медична довідка про приходження обов'язкових попередньго та періодичного психіатричних оглядів

Форма № 122-2/о

188

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів

Форма № 122-3/о

189

Картка особи, яка підлягає медичному огляду

Форма № 123/о

190

Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи

Форма № 127/о

191

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи

Форма № 127-1/о

192

Контрольний журнал реєстрації групи крові і резус-приналежності

Форма № 127-2/о

193

Журнал обліку роботи кабінету інфекційних захворювань

Форма № 128/о

194

Протокол медичного огляду для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп'яніння

Форма № 129/о

195

Журнал реєстрації медичних оглядів для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп'яніння

Форма № 129-1/о

196

Карта обліку диспансеризації

Форма № 131/о

197

Карточка хворого цукровим діабетом

Форма № 132/о

198

Медична довідка про стан здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а такоє голів місцевих державних адміністрацій

Форма № 133/о

199

Журнал реєстрації виданих (отриманих) банків медичних довідок про стан здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а такоє голів місцевих державних адміністрацій

Форма № 133-1/о

200

Карта алергологічного дослідження

Форма № 134/о

201

Паспорт хворого алергічним захворюванням

Форма № 135/о

202

Довідка на випадок травматизму на транспорті

Форма № 136/о

203

СИНАДІАБ Основний інформаційний лист

Форма № 136-1/о

204

Реєстраційна карта дитини, яка хвора на цукровий діабет

Форма № 136-2/о

205

Карта- повідомлення про побічну реакцію чи відсутність ефективності лікарського засобу при медичному застосуванні

Форма № 137/о

206

Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв

Форма № 137-2/о

207

Журнал обліку передрейсових оглядів водіїв і передзмінних оглядів робочих

Форма № 139/о

208

Сертифікат про проходження наркологічного огляду

Форма № 140/о

209

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків сертифікатів про проходження наркологічного огляду

Форма №140-1/о

210

Свідоцтво про право на проведння передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів

Форма № 141/о

211

Медична карта огляду водія (кандидата у водії) транспорту

Форма № 142/о

212

Посвідчення водія про проходження медичної підготовки

Форма № 143/о

213

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних посвідчень водія

Форма № 143-1/о

214

Журнал комісії по медичному огляду водіїв для визначення їх придатності до керування транспортом

Форма № 144/о

215

Медична карта профілактичного наркологічного огляду

Форма № 145/о

216

Посвідчення про проходження навчання сучасним методам проведення профілактичних оглідів

Форма № 146/о

217

Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінками, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

Форма № 147/о

218

Журнал реєстрації виданих (отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

Форма № 147-1/о

219

Направлення на добровільне медичне обстеження особи, яка подала заяву про реєстрацію шлюбу

Форма № 147-2/о

220

Реєстраційна генетична карта

Форма № 149/о

221

Повідомлення на дитину з вродженими вадами розвитку

Форма № 149-1/о-03

222

Повідомлення про дитину з вродженими вадами розвитку (ВВР) та множинними дизморфіями, хромосомною і спадковою патологією

Форма № 149-2/о

223

Реєстраційна карта хворого з порушеннями росту, що потребує лікування гормоном росту

Форма № 149-3/о

224

Карта обліку процедур гемодіалізу

Форма № 150/о

225

Журнал обліку померлих

Форма № 151/о

226

Журнал обліку новонароджених

Форма № 152/о

227

Журнал обліку випадків перинатальної смерті

Форма № 153/о

228

Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації

Форма № 155/о

229

Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації (НС)(уточнене, або заключне)

Форма № 155-1/о

230

Журнал обліку надання медичної допомоги при надзвичайних ституаціях

Форма № 156/о

231

Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою

Форма № 167/о

232

Журнал обліку документації щодо розгляду питання про причинний зв'язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом

Форма № 168/о

233

Довідка про причинний зв'язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом

Форма № 168-1/о

234

Акт визначення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом

Форма № 168-2/о

235

Статистичний талон №3

Форма № 168-3/о

236

Журнал протоколік проведення імунохроматографічного дослідження швидкими тестами (CITO TEST)

Форма № 498-3/о

237

Повідомлення про вагітну, в крові якої виявлені антитіла до ВІЛ

Форма № 501-1/о

238

Повідомлення про закінчення вагітності у ВІЛ-інфікованої жінки

Форма № 501-2/о

239

Повідомлення про взяття на облік та уточнення інфекційного статусу дитини, нородженої ВІЛ-інфікованою жінкою

Форма № 501-3/о

240

Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи

Форма № 502-1/о

241

Повідомлення про зміни в Реєстраціній карті ВІЛ-інфікованої особи

Форма № 502-2/о

242

Повідомлення про результати сероепідемілогічного моніторингу поширення ВІЛ

Форма № 502-3/о

243

Журнал обліку антиретровірусних препаратів в закладах охорони здоров'я

Форма № 510/о

244

Журнал обліку антиретровірусних препаратів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров'я

Форма № 510-1/о

245

Листок непрацездатності

Без номеру

246

Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації

Наказ № 756 від 04.11.2011

247

Порядок вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Додаток до наказу 756

248

Реєстраційна форма пацієнта лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Форма № 025-09/о

249

Журнал обліку осіб, які прикріплені до лікаря, що надає первинну медичну допомогу

Форма № 025-10/о

250

Талон про відкріплення пацієнта від лікаря, що надає первинну медичну допомогу

Форма № 025-11/о

251

Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення

Форма № 003-6/о

252

Інформована добровільна згода пацієнта на обробку персональних даних

Без номера